History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Campus Gotlands helpdesk om videokonferens i undervisning
Clean
April 27, 2016 12:05 AM PDT
itunes pic

Ett samtal om erfarenheter och goda exempel från undervisning via videokonferens på Campus Gotland Uppsala universitet. När den här podcasten spelas in har det gått runt ett år sedan högskolan på Gotland gick samman och blev en del av Uppsala universitet. Under den tiden har inslaget av undervisning som sänds via videokonferens ökat i utbildningsverksamheten. Framförallt i form av en föreläsare som har två studentgrupper - en framför sig fysiskt i samma sal, och en på distans som medverkar via videokonferens. Det är på många sätt en speciell och inte helt enkel undervisningssituation. I samtalet diskuteras erfarenheter som det gångna året genererat, tillsammans med en del tips och goda exempel. Medverkande Björn Broman och Svante Agnestig, systemutvecklare, och Lena Tembe, pedagogisk utvecklare.